สยาม ไดมอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

MOTOLUBE (���������������������)

    กลุ่มบริษัท ซีรีคลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1997 โดยเป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นงานอุสหกรรมทุกประเภท ซึ่งมีโรงงานฝ่ายผลิตและห้องกทดลองเฉพาะทาง  ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่กว่า 10 ไร่ และประกอบไปด้วย อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการผลิตที่จะรองรับชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด นอกจากนั้นเรายังมีห้องทดลองในบรรยากาศปิด ที่ใช่ในการตรวจสอบคุณภาพและทำการทดลอง ทดสอบในกรณีต่างๆทางเคมี ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยก้าวล้ำเทคโนโลยีครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดความหนืด  (viscometer bath) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่น (density meter) เครื่องตรวจวัดจุดวาปไฟ (PMCC  Flash  Point Tester) เครื่องตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) cold cranking simulator เป็นต้น รวมไปถึงอุปกรณ์ทันสมัยที่ใช้ในการตรวจสอบสารต่างๆในวัตถุดิบซึ่งเรียกสั้นๆว่า เครื่อง X-ray น้ำมัน ซึ่งนอกจากจะมีราคาสูงแล้วยังมีผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่รายในประเทศที่มีอุปกรณ์ชนิดนี้ในครอบครอง  ทางเราจึงมั่นใจในความพร้อมด้านเทคนิคเคมีอย่างมาก ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ความพร้อมและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมไปถึงคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายา่วนาน ความพร้อมและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมไปถึงคุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดที่คัดสรรมาอย่างพิธิพิถัน
แสดง 1-12 จาก 12 รายการ