สยาม ไดมอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

PTT (ปตท.)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้กับคนไทยมานานกว่า 30 ปี โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนับว่าเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งในด้านการตลาดและเทคโนโลยี ซึ่ง ปตท. ต้องทำการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ที่ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งมีเทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นเหล่านั้นยังได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปตท. ก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจหล่อลื่นด้วยการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของคนไทยมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

นำแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของคนไทยเข้าสู่ระดับสากล
- ตั้งเป้าหมายให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. เป็นที่ยอมรับในระดับโลก (Global Brand) และเป็นแบรนด์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
- นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Robot Machine)
- ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ได้วางจำหน่ายครอบคลุมทั้งอาเซียน (ASEAN)
- ขยายตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไปยังต่างประเทศกว่า 36 ประเทศทั่วโลก
- พัฒนาแบรนด์ PTT Lubricants ภายใต้ธีม The moving innovation
- ปรับเปลี่ยน Packaging ใหม่ทั้งหมดโดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก 8 – 12%
- วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ PTT Performa EURO Syn สำหรับรถยนต์ยุโรปโดยเฉพาะ
แสดง 1-12 จาก 111 รายการ