ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (205)
 น้ำมันอุตสาหกรรม SHELL
 น้ำมันไฮดรอลิค
 น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ
 น้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น
 น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม
 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์
 น้ำมันสำหรับระบบหมุนเวียนและแบริ่ง
 จาระบีสำหรับอุตสาหกรรม
 น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันมันล้วนสำหรับโลหะทุกประเภท
 น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันมันล้วนสำหรับโลหะเหล็ก
 น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำสำหรับงานเอนกประสงค์
 น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำสำหรับงานเจียระไน
 น้ำมันสำหรับงานปั๊มตัดและปั๊มขึ้นรูป
 น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น
 น้ำมันชุบป้องกันสนิม
 ทองแดง,ทองเหลือง,กราไฟต์,คอปเปอร๋ทังสเตน
 น้ำมันอุตสาหกรรม ปตท (PTTOil industry)
 น้ำมันไฮดรอลิค Castrol
 น้ำมันไฮดรอลิค บางจาก
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC
 ลวดวายคัท/ไส้กรอง/เรซิ่น/หินเจียร/น้ำยาเคมี
 น้ำมันถ่ายเทความร้อน
 น้ำมันอีดีเอ็ม EDM
สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

น้ำมันอุตสาหกรรม SHELL View All
 Hydraulic S1 M 46 ,68 (ไฮดรอลิค เอส1) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala F ISO 220 , 320 , 460 ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S1 W ISO 460 , 680 ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S2 G ISO 68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ,1000 ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S3 GP ISO 220 ,320 ,460 ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S4 GX ISO 220 ,320 ,460 ,680 ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S4 WE ISO 150 ,220 ,320 ,460 ,680 ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 M 22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 เอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 MX 22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 เอ็มเอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 V 15 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 วี) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 VX 22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 วีเอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S3 M 46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส3 เอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S3 V 68 (เชลล์ เทลลัส เอส3 วี) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S4 ME 46 (เชลล์ เทลลัส เอส4 เอ็มอี) ราคา 0.00 บ.
น้ำมันไฮดรอลิค View All
 DAPHNE SUPER FLUID 32 ,46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 DAPHNE SUPER FLUID HYDRO 32A 46A 68A ราคา 0.00 บ.
 HYDRAULIC HVI ISO 32 46 68 100 ราคา 0.00 บ.
 HYDRAULIC OIL ISO 32 46 68 100 150 220 ราคา 0.00 บ.
 Idemitsu Apollo Daphne Fluid EX-32 46 68 100 ราคา 0.00 บ.
 Shell hydraulic S1 M 46 ,68 ราคาถูก
 Shell Irus Fluid C 46 ราคาถูก
 Shell Tellus S3 M 46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 Shell Tellus S3 V 32 ,46 ,68 ราคา 1.00 บ.
 Shell Tellus S4 ME 46 ราคาถูก
 Shell น้ำมันไฮโดรลิก Tellus S2 MX22 ,32 ,46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 Shell น้ำมันไฮโดรลิก Tellus S2 V15 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค Mobil DTE 22 24 25 26 27 ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค Mobil HYDRAULIC Nuto H32,46,68,100 ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค คาสตรอล(Castrol Hyspin AWS10) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค คาสตรอล(Castrol Hyspin AWS100) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค คาสตรอล(Castrol Hyspin AWS32) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค คาสตรอล(Castrol Hyspin AWS46) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค คาสตรอล(Castrol Hyspin AWS68) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค โมบิล นูโท เอช100(Mobil Hydrolic NUTO H100) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค โมบิล นูโท เอช32(Mobil Hydrolic NUTO H32) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค โมบิล นูโท เอช46(Mobil Hydrolic NUTO H46) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค โมบิล นูโท เอช68 (Mobil Hydrolic NUTO H68) ราคา 1.00 บ.
 บางจาก เอช ดี โอ เอดับบลิว ราคา 0.00 บ.
 บางจาก ไฮดรอลิค เอช วี ไอ ราคา 0.00 บ.
 บางจาก ไฮดรอไล้ท์ เอดับบลิว ราคา 0.00 บ.
 ไฮดรอลิค เอดับบลิว ราคา 0.00 บ.
 ้ัน้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง Castrol Hyspin™ AWH-M 15,32,46,68 ราคา 0.00 บ.
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล View All
 DYNAMIC NGV-MA ราคา 0.00 บ.
 DYNAMIC SEMI-SYNTHETIC ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์2 เอ็กซ์ตร้า (RimR2Extra20W50 CF4) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์3 (RimR3X15W40 CH4/DH1) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์3เอ็กซ์ (Rim R3+40 CF228.0) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์4 (Rim 15W40 Cl4/DH1) ราคา 0.00 บ.
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ View All
 Corena S4 R46 68 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันคอมเพรสเซอร์(PTT Compresor Oil 46 68 100 150) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเครื่องอัดอากาศ(Castrol Aircol PD46,68,100,150) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเครื่องอัดอากาศโมบิล(Mobil Rarus 424 425 426 427 429) ราคา 0.00 บ.
 เชลล์คอรีน่า พี (Shell Corena S2 P100) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์คอรีน่า พี (Shell Corena S2 P68) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์คอรีน่า อาร์เอส (Shell Corena S4 R46 , R68) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์คอรีน่า เอส (Shell Corena S3 R68) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์คอรีน่า เอเอส (shell Corena S4 R46,R68 ราคา 1.00 บ.
น้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น View All
 Shell Refrigeration Oil S2 FR-A [Shell Clavus S] ราคา 1.00 บ.
 Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100 ราคา 1.00 บ.
 Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32 ราคา 1.00 บ.
 Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68 ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันเครื่องทำความเย็น(PTT Hifreeze R68) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเครื่องทำความเย็นโมบิล(Mobil Gargoyle Arctic300) ราคา 0.00 บ.
 บางจาก Compressor oil ราคา 0.00 บ.
 บางจาก น้ำมันเครื่องทำความเย็น ราคา 0.00 บ.
 เชลล์คลาวัส จี ราคา 1.00 บ.
 เชลล์คลาวัส เอบี (Refrig S4 FR-V68) ราคา 1.00 บ.
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม View All
 Castrol Alpha SP (คาสตรอล อัลฟ่า เอสพี) ราคา 0.00 บ.
 Mobil Gear 600 XP68,100,150,220,320,460,680 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Glygoyle ISO Series (Mobil Glygoyle HE Series) ราคา 0.00 บ.
 Mobil SHC 600 Series ราคา 0.00 บ.
 Mobil Spartan EP ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเกียร์ Castrol Alpha SP150,220,320,460 ราคา 0.00 บ.
 บางจาก Gear EP 68 , 100 , 150 , 220 , 320 , 460 , 680 , 1000 , 3200 ราคา 0.00 บ.
 บางจาก Gear EP 68 , 100 , 150 , 220 , 320 , 460 , 680 , 1000 , 3200 _Copy ราคา 0.00 บ.
 เกียร์ ออยล์ อี พี ราคา 0.00 บ.
 เชลล์โอมาล่า เอชดี ราคา 0.00 บ.
 เชลล์โอมาล่า เอฟ ราคา 0.00 บ.
 เชลล์โอมาล่า(Shell Omala S2 G68 100 220 320 460 680) ราคา 0.00 บ.
 เซลล์โอมาล่า Shell Omala S2 G68 ราคา 0.00 บ.
 ไดร์ฟวีร่า ซินเธติค ดับบลิว ราคา 0.00 บ.
 ไดร์ฟวีร่า ซินเธติค เอส ราคา 0.00 บ.
 ไดร์ฟวีร่า ดับบลิว ราคา 0.00 บ.
 ไดร์ฟวีร่า เอสเอฟ ราคา 0.00 บ.
 ไดร์ฟวีร่า เอสเอ็มอาร์ ราคา 0.00 บ.
 ไดร์ฟวีร่า เอสเอ็มอาร์ ราคา 0.00 บ.
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ View All
 PTT TURBIN (น้ำมันเทอร์บิน PTT) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเทอร์บิน ปตท. PTT TURBIN ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเทอร์บิน ปตท.PTT TURBIN T ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเทอร์ไบน์บางจาก ราคา 0.00 บ.
 เชลล์เทอร์โบ จีที ราคา 0.00 บ.
 เชลล์เทอร์โบ ซีซี ราคา 1.00 บ.
น้ำมันสำหรับระบบหมุนเวียนและแบริ่ง View All
 PTT Circular 32,46,68,100,150 ราคา 1.00 บ.
 PTT Machine OIL (แมชชีนออยล์) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนโมบิล(Mobil Vacuoline 525 528 533 537 546) ราคา 0.00 บ.
 เชลล์มอร์ลิน่า (Shell Morlina S2 B10) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มอร์ลิน่า (Shell Morlina S2 B220 ) ราคา 1.00 บ.
จาระบีสำหรับอุตสาหกรรม View All
 จารบี ปตท (PTT Crease EP#0,1,2,3) ราคา 1.00 บ.
 จารบีเทรน (TRANE SUPER HT) ราคา 1.00 บ.
 จาระบีคาสตรอล (Castrol Spheerol EPL0,1,2,3) ราคา 0.00 บ.
 จาระบีเชลล์(Shell Gadus S2 V100 1 2 3) ราคา 1.00 บ.
 จาระบีเชลล์(Shell Gadus S2 V220 1 2 3) ราคา 1.00 บ.
 จาระบีโมบิล(Mobil Lux EP0 1 2 3) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ทิเวล่า จีแอล ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มัลติเซอร์วิส ซี3 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มัลติเซอร์วิส อี2 ราคา 1.00 บ.
น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันมันล้วนสำหรับโลหะทุกประเภท View All
 Castrol Ilocut 154 ราคา 1.00 บ.
 PTT Hikut NLM ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มาครอน ซี 4 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มาครอน205 เอ็ม 8 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มาครอน401 เอฟ 22 ราคา 1.00 บ.
 เซลล์การเรีย 405 เอ็ม 22, 32 ( Shell Garia 405 M 22, 32 Garia GX ) ราคา 1.00 บ.
น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันมันล้วนสำหรับโลหะเหล็ก View All
 Apollo Daphne Magplus ST25 (ตัดกลึ่งโลหะเหล็ก) ราคา 1.00 บ.
 คาสตรอล ไอโลคัท 171,154 (Castrol Ilcut 171,154) ราคา 1.00 บ.
 ปตท.ไฮคัท เอ็น11 (PTT Hikut N-11) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์กาเรีย 404 เอ็ม10 (Shell Garia 404 M10) ราคา 0.00 บ.
 เชลล์กาเรีย 405 M 22,32 (Shell Garia M22 32) ราคา 0.00 บ.
 เชลล์กาเรีย บี (Shell Garia B) ราคา 0.00 บ.
 เชลล์กาเรีย เอสพี 20 (Shell Garia SP-20) ราคา 0.00 บ.
น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำสำหรับงานเอนกประสงค์ View All
 Houghton Adrana D208 ราคา 1.00 บ.
 METALINA D 202 ราคา 1.00 บ.
 U.S POWER LUBE USP 505 ราคา 0.00 บ.
 US Power Cool Cut 750G ราคา 0.00 บ.
 เชลล์อาดรานา ดี 208 (Shell Adrana D 208) ราคา 1.00 บ.
น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำสำหรับงานเจียระไน View All
 U.S POWER LUBE USP 505 ราคา 0.00 บ.
 US Power Cool Cut 750G ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล(Syntillo 25) ราคา 0.00 บ.
 ฮาวตันเมทาลินา ดี 202 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ลิสคัท ซี 80 เอชซี ราคา 1.00 บ.
น้ำมันสำหรับงานปั๊มตัดและปั๊มขึ้นรูป View All
 เชลล์ดีอาร์ 304 ซี(Shell DR 304 C) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์พันซ์ชิ่ง ออยล์ บีเอส ราคา 1.00 บ.
 เชลล์พันซ์ชิ่งออยล์ อาร์เอฟ 160 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ฟินสต็อค อาร์เอฟ 190 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มาครอน ดี (Shell Macron D) ราคา 1.00 บ.
น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น View All
 น้ำมันสไลด์เวย์ 68 220(Castrol MagnaBD68,GC-220) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันสไลด์เวย์ 68 220(Mobil Vactra2,4) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันสไลด์เวย์ 68 220(PTT Slideway 68 220) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันสไลด์เวย์ 68 220(PTT Slideway 68 220) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ทอนน่า ที (Shell Tonna T) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ทอนน่า เอส (Shell Tonna S) ราคา 1.00 บ.
น้ำมันชุบป้องกันสนิม View All
 น้ำมันกันสนิม Castrol (Castrol Rustilo DWX30) ปกติ 2,100.00 บ.
พิเศษ 2,000.00 บ.
 น้ำมันกันสนิม Castrol (Rustilo DWX 32) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันกันสนิม Castrol(Rustilo DWX 22 ) ปกติ 0.00 บ.
พิเศษ 2,300.00 บ.
 เชลล์รัสโค้ท 943 (Shell Rustkote 943) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์รัสโค้ท 945 (Shell Rustkote 945) ราคา 1.00 บ.
ทองแดง,ทองเหลือง,กราไฟต์,คอปเปอร๋ทังสเตน View All
 กราไฟต์ ราคา 1.00 บ.
 คอปเปอร์ทังสเตน แบบกลมและแผ่น(Copper tunsten) ราคา 1.00 บ.
 จำหน่ายทองเหลืองลายเสือ(แบบกลมตันและมีรู) ราคา 0.00 บ.
 ทองเหลือง เกรด C3604 ราคา 1.00 บ.
 ทองแดง EK2 EK3 EKB50 ราคา 0.00 บ.
 ทองแดง เกรด C1100 ราคา 1.00 บ.
 บัสบาร์ทองแดง(Bus Bar) ราคา 1.00 บ.
 หินเจียรใช้ในงานอุตสาหกรรม Ckinnik,Nortor ราคา 1.00 บ.
น้ำมันอุตสาหกรรม ปตท (PTTOil industry) View All
 PTT COMPRESSOR OIL ราคา 1.00 บ.
 PTT HIFREEZE R ราคา 1.00 บ.
 PTT HIKUT 66 ราคา 1.00 บ.
 PTT HLP 32,46,68,100 ปกติ 10,500.00 บ.
พิเศษ 10,300.00 บ.
 PTT HYDRAULIC 32,37,46,68,100 ปกติ 11,500.00 บ.
พิเศษ 11,000.00 บ.
 PTT HYDRAULIC HVI 15,46,68,100 ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันตัดกลึง(HIKUT NLM) ราคา 1.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค ปตท (Hydraulic Oil PTT) ปกติ 11,500.00 บ.
พิเศษ 11,000.00 บ.
น้ำมันไฮดรอลิค Castrol View All
 Castrol Hyspin AWH-M 100 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Hyspin AWH-M 32 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Hyspin AWH-M 46 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Hyspin AWH-M 68 ราคา 0.00 บ.
 ้ัน้ำมันไฮดรอลิคทนไฟ Castrol ANVOL WG46 ราคา 0.00 บ.
น้ำมันไฮดรอลิค บางจาก View All
 น้ำมันไฮดรอลิค เอชดีโอ ISO100 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค เอชดีโอ ISO32 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค เอชดีโอ ISO37 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค เอชดีโอ ISO46 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค เอชดีโอ ISO68 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิคAW100 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิคAW32 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิคAW37 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิคAW46 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิคAW68 ราคา 0.00 บ.
น้ำมันไฮดรอลิค IRPC View All
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N100 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N150 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N220 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N32 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N320 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N46 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC N68 ราคา 0.00 บ.
ลวดวายคัท/ไส้กรอง/เรซิ่น/หินเจียร/น้ำยาเคมี View All
 น้ำยาขจัดสนิม ,น้ำยาป้องกันสนิม , น้ำยาใส่ในเครื่องวายคัท ราคา 1.00 บ.
 น้ำยาไวตอล Vitol KS ราคา 1.00 บ.
 ลวดซุปเปอร์ดิว ทองแดง ทองเหลือง(supperdrilles) ราคา 1.00 บ.
 ลวดไวร์คัท Star Brass Cut 0.20,0.25,0.30 ราคาถูกๆ ราคา 240.00 บ.
 หินเจียรใช้ในงานอุตสาหกรรม Ckinnik,Nortor ราคา 1.00 บ.
 เรซิ่น Resin ราคา 0.00 บ.
 เรซิ่น Resin MB-9 ราคา 1.00 บ.
 ไส้กรองเครื่องไวร์คัท WIRE CUT EDM Sodick Mitsu ราคา 1.00 บ.
 ไส้กรองเครื่องไวร์คัท WIRE CUT EDM Sodick Mitsu ราคา 1.00 บ.
น้ำมันถ่ายเทความร้อน View All
 น้ำมันถ่ายเทความร้อน พีทีทีไฮเท็มป์(PTT Hitemp 500 600) ปกติ 12,500.00 บ.
พิเศษ 12,000.00 บ.
 น้ำมันถ่ายเทความร้อน เชลล์(Shell Heat Transfer Fluid) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันถ่ายเทความร้อน โมบิลเทอร์ม(Mobil Therm 603 605) ราคา 0.00 บ.
น้ำมันอีดีเอ็ม EDM View All
 น้ำมันอีดีเอ็ม EDM Idemitsu Apollo LP10,HL25 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันอีดีเอ็ม EDM Macron110 ราคา 0.00 บ.
//