สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

Quaker Houghton (ฮาวตัน) View All
 Adrana D 208 (เอดราน่า ดี 208) ราคา 0.00 บ.
 Dromus BA (โดรมัส บีเอ) ราคา 0.00 บ.
 GARIA 404 M-10 (กาเรีย 404 เอ็ม-10) ราคา 0.00 บ.
 GARIA 404 M-10 (กาเรีย 404 เอ็ม-10) ราคา 0.00 บ.
 Garia 405 M-32 (กาเรีย 405 เอ็ม-32) ราคา 0.00 บ.
 Garia 601 M-22 (กาเรีย 601 เอ็ม-22) ราคา 0.00 บ.
 Garia 601 M-8 (กาเรีย 601 เอ็ม-8) ราคา 0.00 บ.
 Houghto-Levex น้ำมันหล่อลื่น สำหรับแม่พิมพ์ ราคา 0.00 บ.
 Houghton GRIND 50 (ฮอวตั้น ไกรดฺ 50) ราคา 0.00 บ.
 Houghton GRIND 60 (ฮอวตั้น ไกรดฺ 60) ราคา 0.00 บ.
 Houghton Hocut 795 B (ฮอวตั้น โฮคัท 795 บี) ราคา 0.00 บ.
 Houghton Hocut 795 H (ฮอวตั้น โฮคัท 795 เอช) ราคา 0.00 บ.
 Houghton Hocut น้ำมันหล่อเย็นงานกลึงและงานเจียร์ ราคา 0.00 บ.
 Macron EDM 110 ราคา 0.00 บ.
 Metalina D 202 (เมทาลิน่า ดี202) ราคา 0.00 บ.
 Rust Preventive น้ำยาป้องกันสนิม ราคา 0.00 บ.
 Rust Veto 342 (รัส วีโต้ 342) ราคา 0.00 บ.
 Rust Veto 4214 (รัส วีโต้ 4214) ราคา 0.00 บ.
 RustKote 943, 945 น้ำมันป้องกันสนิม ราคา 0.00 บ.
SHELL (เชลล์) View All
 Hydraulic S1 M 46 ,68 (ไฮดรอลิค เอส1) ราคา 0.00 บ.
 Shell Corena S2 P 68 ,100 ,150 (คอรีน่า เอส2 พี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Corena S3 R 32 ,46 ,68 (คอรีน่า เอส 3 อาร์) ราคา 0.00 บ.
 Shell Corena S4 P 100 (คอราน่า เอส4 พี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Corena S4 R 46 ,68 (คอรีน่า เอส 4 อาร์) ราคา 0.00 บ.
 Shell Morlina S2 B 32 ,68 ,100 ,150 ,320 (มอลิน่า เอส2 บี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Morlina S2 BL ISO 10(มอลิน่า เอส2 บีแอล) ราคา 0.00 บ.
 Shell Morlina S4 B ISO 220 (มอลิน่า เอส4 บี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala F ISO 220 , 320 , 460 (เชลล์ โอมาล่า เอฟ) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S1 W ISO 460 , 680 (โอมาล่า เอส 1 ดับบลิว) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S2 G ISO 68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ,1000 (โอมาล่า เอส 2 จี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S3 GP ISO 220 ,320 ,460 (โอมาล่า เอส 3 จีพี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S4 GX ISO 220 ,320 ,460 ,680 (โอมา่ล่า เอส 4 จีเอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Shell Omala S4 WE ISO 150 ,220 ,320 ,460 ,680 (โอมาล่า เอส 4 ดับบลิวอี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Tonna S2 ISO 32 , 68 , 320 (เชลล์ ทอนน่า เอส 2 เอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Shell Tonna S3 ISO 68 (เชลล์ ทอนน่า เอส 3 เอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Shell Turbo CC 32 ,46 (เชลล์เทอร์โบ ซีซี) ราคา 0.00 บ.
 Shell Turbo DR ISO 46 (เชลล์ เทอร์โบ ดีอาร์) ราคา 0.00 บ.
 Shell Turbo J ISO 32 (เชลล์เทอร์โบ เจ) ราคา 0.00 บ.
 Shell Turbo S4 GX 32 ,46 (เชลล์ เทอร์โบ เอส4 จีเอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Shell Turbo S4 X ISO 32 (เชลล์ เทอร์โบ เอส4 เอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Shell Turbo T 32 ,46 ,68 (เชลล์เทอร์โบ ที) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 M 22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 เอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 MX 22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 เอ็มเอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 V 15 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 วี) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S2 VX 22 ,32 ,46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส2 วีเอ็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S3 M 46 ,68 ,100 (เชลล์ เทลลัส เอส3 เอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S3 V 68 (เชลล์ เทลลัส เอส3 วี) ราคา 0.00 บ.
 Tellus S4 ME 46 (เชลล์ เทลลัส เอส4 เอ็มอี) ราคา 0.00 บ.
vavolin (วาโวลีน) View All
 น้ำมันเครื่อง SYNPOWER (ซินพาวเวอร์) SAE 5W-30, SAE 5W-40 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเครื่อง SYNPOWER ECO (ซินพาวเวอร์ อีโค) SAE 0W-20 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเครื่อง SYNPOWER MST (ซินพาวเวอร์ เอ็มเอสที) SAE 5W-30 ราคา 0.00 บ.
TRANE (เทรน) View All
 HYDRAULIC OIL ISO 32 ,46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 TRANE Cutting Oil T909 ราคา 0.00 บ.
 TRANE Gear Super HD GL-1 SAE 90 ,140(เกียร์ซุปเปอร์ เอชดี) ราคา 0.00 บ.
 จาระบี TRANE Bentone BTX ( สีใส ) ราคา 0.00 บ.
 จาระบี Aluminium Complex (Transparent) ราคา 0.00 บ.
 จาระบี Lithium (Transparent) ราคา 0.00 บ.
 จาระบี Lithium Complex Moly ราคา 0.00 บ.
 จาระบี TRANE Super LT3 ราคา 0.00 บ.
PTT (ปตท.) View All
 AEROL SYNTHETIC S (แอรอล ซินเธติค เอส) ISO VG 46 ราคา 0.00 บ.
 AIR TOOL EP (แอร์ ทูล อีพี) ISO VG 320 ราคา 0.00 บ.
 AROMEX (อะโรเม็กซ์) 2000 , 3000 , 4000 ราคา 0.00 บ.
 CHASSIS GREASE (เชสสิส กรีส) NLGI 2 ,3 ราคา 0.00 บ.
 CHASSIS GREASE (เชสสิส กรีส) NLGI 2 ,3 ราคา 0.00 บ.
 CIRCULAR (เซอร์คูล่าร์) ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 ราคา 0.00 บ.
 CIRCULAR P (เซอร์คูล่าร์ พี) ISO VG 150, 220, 320, 460 ราคา 0.00 บ.
 CLEARA SYNTHETIC (เคลียรา ซินเธติค) ISO VG 220 ราคา 0.00 บ.
 Compressor oil (คอมเพรสเซอร์ ออยล์ ) ISO VG 46 ,68 ,100 ,150 ราคา 0.00 บ.
 Compressor oil S (คอมเพรสเซอร์ ออยล์ เอส) ISO VG 32 ,46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 CYLINDER OIL (ไซลินเดอร์ ออยล์) SAE 50, 90, 250 ราคา 0.00 บ.
 DRIVERA SF (ไดร์ฟวีร่า เอสเอฟ) ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 ราคา 0.00 บ.
 DRIVERA SMR (ไดร์ฟวีร่า เอสเอ็มอาร์) 100 ํC (cSt) : 105, 130, 180, 220, 280 ราคา 0.00 บ.
 DRIVERA SYNTHETIC S (ไดร์ฟวีร่า ซินเธติค เอส) ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 ราคา 0.00 บ.
 DRIVERA SYNTHETIC W (ไดร์ฟวีร่า ซินเธติก ดับบลิว) ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 ราคา 0.00 บ.
 DRIVERA W (ไดร์ฟวีร่า ดับบลิว) ISO VG 460 ราคา 0.00 บ.
 EP GREASE (อีพี กรีส) NLGI 0 ,1 ,2 ,3 ราคา 0.00 บ.
 GASTECH 500 (แก๊สเทค 500) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 Gear oil EP (เกียร์ อีพี) ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 ราคา 0.00 บ.
 HIFREEZE A (ไฮฟรีซ เอ) ISO 68 ราคา 0.00 บ.
 HIFREEZE R (ไฮฟรีซ อาร์) ISO 68 ราคา 0.00 บ.
 HIKUT N10 ,11 (ไฮคัท เอ็น 10 ,11) ราคา 0.00 บ.
 HIKUT N20 (ไฮคัท เอ็น 20) ราคา 0.00 บ.
 HIKUT SEMI W10 (ไฮคัท เซมิ ดับบลิว10) ราคา 0.00 บ.
 HIKUT SEMI W30 (ไฮคัท เซมิ ดับบลิว30) ราคา 0.00 บ.
 HIKUT SYN W10 (ไฮคัท ซิน ดับบลิว10) ราคา 0.00 บ.
 HIKUT W10 (ไฮคัท ดับบลิว 10) ราคา 0.00 บ.
 HIQUENCH 33 (ไฮเควนช์ 33) ราคา 0.00 บ.
 HIQUENCH ULTRA (ไฮเควนช์ อัลตร้า ) ราคา 0.00 บ.
 HIQUENCH ULTRA 110 (ไฮเควนช์ อัลตร้า 110) ราคา 0.00 บ.
 HITACK H (ไฮแทค เอช) ราคา 0.00 บ.
 HITEMP 500 (ไฮเทมป์ 500) ราคา 0.00 บ.
 HITEMP 600 (ไฮเทมป์ 600) ราคา 0.00 บ.
 HITEMP 600 LT (ไฮเทมป์ 600 แอลที) ราคา 0.00 บ.
 HIVOLT 99 PLUS (ไฮโวลท์ 99 พลัส) ราคา 0.00 บ.
 HIVOLT PLUS (ไฮโวลท์ พลัส) ราคา 0.00 บ.
 HYCOMSYN FD 270 (ไฮคอมซิน เอฟดี 270) ราคา 0.00 บ.
 HYDRAULIC (ไฮดรอลิค) ISO VG 32, 37, 46, 68, 100 ราคา 0.00 บ.
 HYDRAULIC BIOSYN (ไฮดรอลิค ไบโอซิน) ISO VG 32, 46, 68 ราคา 0.00 บ.
 HYDRAULIC HLP (เอช แอล พี) ISO VG 32, 46, 68, 100 ราคา 0.00 บ.
 HYDRAULIC HVI (เอช วี ไอ) ISO VG 15, 32, 46, 68, 100 ราคา 0.00 บ.
 LI-PLEX GREASE (ไล-เพล็กซ์ กรีส) NLGI 2 ,3 ราคา 0.00 บ.
 MACHINE OIL (แมชชีน ออยล์) 100 ํC (cSt) : 10 ราคา 0.00 บ.
 METAPUNCH 1 (เมตาพัน 1) ราคา 0.00 บ.
 METAPUNCH 8 (เมตาพัน 8) ราคา 0.00 บ.
 METHANA 2540 (เมทานา 2540) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 METHANA 2740 (เมทานา 2740) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 MOLD OIL C (โมลด์ ออยล์ ซี) ราคา 0.00 บ.
 MOLD OIL C02 (โมลด์ ออยล์ ซี 02) ราคา 0.00 บ.
 MOLD OIL N01 (โมลด์ ออยล์ เอ็น 01) ราคา 0.00 บ.
 MOLD OIL N02 (โมลด์ ออยล์ เอ็น 02) ราคา 0.00 บ.
 MOLY EP GREASE (โมลี่ อีพี กรีส) NLGI 2 ราคา 0.00 บ.
 MOLY-PLEX GREASE (โมลี่ เพล็กส์ กรีส) NLGI 2 ราคา 0.00 บ.
 MOLY-PLEX SMR GREASE (โมลี่ เพล็กส์ เอสเอ็มอาร์) ราคา 0.00 บ.
 MP GREASE (เอ็มพี กรีส) NLGI 2 ,3 ราคา 0.00 บ.
 NEEDELA (นีเดล่า) ISO VG 10, 22, 32 ราคา 0.00 บ.
 PARAFEX (พาราเฟ็กซ์) 2000M , 3000M , 4000M ราคา 0.00 บ.
 RUBBERA 400 (รับเบอรา 400) ราคา 0.00 บ.
 RUBFLEX (รัฟเฟล็กซ์) 105M , 111M , 130M ราคา 0.00 บ.
 RUBFLO (รัฟโฟลว์) 101H , 101L , 101M ราคา 0.00 บ.
 RUBTEDA (รับทีดา) 401 , 502 ราคา 0.00 บ.
 RUSTPROTEC M30 (รัสโปรเทค เอ็ม 30) ราคา 0.00 บ.
 RUSTPROTEC M60 (รัสโปรเทค เอ็ม 60) ราคา 0.00 บ.
 RUSTPROTEC S30 (รัสโปรเทค เอส 30) ราคา 0.00 บ.
 RUSTPROTEC S60 (รัสโปรเทค เอส 60) ราคา 0.00 บ.
 SPINDLE OIL (สปินเดิล ออยล์) ISO VG 10, 22 ราคา 0.00 บ.
 STEELCOOL W01 (สตีลคูล ดับบลิว 01) ราคา 0.00 บ.
 TURBIN (เทอร์บิน) ISO VG 32 ,46 ,68 ,100 ,150 ,220 ,320 ราคา 0.00 บ.
 TURBIN EP (เทอร์บิน อีพี) ISO VG 32 ,46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 TURBIN M (เทอร์บิน เอ็ม) ISO VG 32 ,46 ราคา 0.00 บ.
 TURBIN T (เทอร์บิน ที) ISO VG 32 ,46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 WHITECH (ไวท์เทค) 2 , 3 , 4 , 8 ราคา 0.00 บ.
 ไดนามิค คอมมอนเรล 10W30 ราคา 0.00 บ.
 ไดนามิค ซินเธติค พลัส 5W40 ราคา 0.00 บ.
 ไดนามิค ซูเปอร์ คอมมอนเรล 5W30 ราคา 0.00 บ.
Daphne Idemitsu Apollo (อโพโล่) View All
 AIR COMPRESSOR OIL ราคา 0.00 บ.
 CHLORINE FREE CUTTING OIL ราคา 0.00 บ.
 CLEANING OIL ราคา 0.00 บ.
 Daphne Super Gear ราคา 0.00 บ.
 Daphne Super Gear 100 150 220 320 460 ราคา 0.00 บ.
 HEAT TRANSFER OIL ราคา 0.00 บ.
 HEAT TREATMENT OILS ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU 4T MA2 SAE 10W-40 SEMI SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU 4T MB SAE 10W-40 SEMI SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU Automatic Transmission ATF ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU Continuously Variable Transmission CVTF ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU DIESEL CJ-4/SN SAE 10W-30 SEMI SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU DIESEL CJ-4/SN SAE 15W-40 SEMI SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU DURA ECO CF-4 SAE 10W-30 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU DURA ECO CF-4 SAE 15W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU DURA PRO CI-4 SAE 15W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU EXTREME NGV SEMI-SYN SN SAE 10W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU EXTREME NGV SM 15W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU EXTREME PRO SEMI-SYN SN SAE 10W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU EXTREME TOURING SM SAE 10W-30 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU EXTREME TOURING SM SAE 15W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU NANO PLUS 4T SF 40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU NANO PRO 4T SYN MA2 SAE 10W-40 ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU RACING SN 0W-40 FULLY SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU SN SAE 10W-30 SEMI SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU SN/GF-5 SAE 0W-20 FULLY SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU SN/GF-5 SAE 5W-30 FULLY SYNTHETIC ราคา 0.00 บ.
 IDEMITSU SUPER 2T ราคา 0.00 บ.
 INDUSTRIAL GREASE ราคา 0.00 บ.
 MULTI PURPOSE OIL ราคา 0.00 บ.
 MULTI PURPOSE SPRAY ราคา 0.00 บ.
 PRESS DRAWING OIL ราคา 0.00 บ.
 PUNCHING OIL ราคา 0.00 บ.
 RUST PREVENTIVE OIL ราคา 0.00 บ.
 TURBINE OIL ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและพวงมาลัยเพาเวอร์ ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันเบรคและคลัทช์ ราคา 0.00 บ.
Bangchak (บางจาค) View All
 Bangchak AirCompressor Oil (แอร์คอมเพรสเซอร์) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Compra SYNTHETIC RT (คอมปาซินเธติก อาร์ที) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Cuting Fluid CB (คัตติ้งฟลูอิด ซีบี) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Gear EP 68 , 100 , 150 , 220 , 320 , 460 , 680 , 1000 , 3200 (เกียร์ อีพี) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Gear OGL 60 ,200 ,450 (เกียร์ โอจีแอล) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Grinding Fluid (ไกรดิ้ง ฟลูอิด) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak HDO AW 32 ,46 ,68 ,100 ( เอชดีโอ เอดับบิว) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK HEAT TRANSFER OIL (น้ำมันถ่ายเทความร้อน) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK MARINA SAE 30 (มารีน่า เบอร์ 30) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK MARINA SAE 40 (มารีน่า เบอร์ 40) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK MARINA SAE 50 (มารีน่า เบอร์ 50) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK MOULD OIL CONCRETE-10 (น้ำมันทาแบบ คอนกรีต-10) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK NAVA D 5 (นาวา ดี 5) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK NAVA D 7 (นาวา ดี 7) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK NAVA D 9 (นาวา ดี 9) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut (นีทคัท) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut AM 16P (นีทคัท เอเอ็ม 16พี) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut AM 32S (นีทคัท เอเอ็ม 32เอส) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut FS (นีทคัท เอฟเอส) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut HDF (นีทคัท เอชดีเอฟ) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut HDM (นีทคัท เอชดีเอ็ม) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Neat Cut MP (นีทคัท เอ็มพี) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK OUTBOARD (เอ้าบอร์ด) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Primax (ไพร์แม็กซ์) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Primax E (ไพร์แม็กซ์ อี) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK REFRIGERATION OIL (น้ำมันเครื่องทำความเย็น) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK RO (อาร์แอนด์โอ) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK RUST PROOF (รัสพรูฟ กันสนิม) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Semi Cut (เซมิ คัท) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Semi cut CB (เซมิ คัท ซีบี) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Semi cut EP (เซมิ คัท อีพี) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Semi cut HW (เซมิ คัท เอชดับบลิว) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Semi Cut HWL (เซมิ คัท เอช ดับบลิว แอล) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Sugar Mill (น้ำมันลูกหีบ) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Synthetic Cut HDG (ซินเทติก คัท เอช ดี จี) ราคา 0.00 บ.
 Bangchak Synthetic Cut Speed G (ซินเทติก คัท สปีด จี) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK TRANSFORMER OIL II (ทรานส์ฟอร์เมอร์ ออยล์ II) ราคา 0.00 บ.
 BANGCHAK TURBINE (เทอร์ไบน์) ราคา 0.00 บ.
 FURIO FULLY SYNTHETIC MARINE 5W-40 ราคา 0.00 บ.
 FURiO Premium Hydraulic AW ราคา 0.00 บ.
 Hydraulic AW 32 ,37 ,46 ,68 ,100 (ไฮดรอลิค เอดับบิว) ราคา 0.00 บ.
 Hydraulic HVI (ไฮดรอลิค เอชวีไอ) ราคา 0.00 บ.
 Hydraulite AW 32 ,46 ,68 ,100 (ไฮดรอไลท์ เอดับบิว) ราคา 0.00 บ.
Castrol (คาสตรอล) View All
 Alpha SP (อัลฟ่า เอสพี) ISO 68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ราคา 0.00 บ.
 Alphasyn EP (อัลฟ่าซิน อีพี) 150 ,220 ,320 ,460 ,680 ราคา 0.00 บ.
 Alphasyn PG (อัลฟ่าซิน พีจี) 150 ,220 ,320 ,460 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Magna 2 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320 460 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol AMS (แอร์โคล เอเอ็มเอส) 46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol CM (แอร์โคล ซีเอ็ม) 32 ,46 ,68 ,100 ,150 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol HC (แอร์โคล เอชซี) HC7 ,HC10 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol MR (แอร์โคล เอ็มอาร์) 32 ,46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol PD (แอร์โคล พีดี) 32 ,46 ,68 ,100 ,150 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol SN (แอร์โคล เอสเอ็น) 68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol SR (แอร์โคล เอสอาร์) 32 ,46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Aircol SW (แอร์โคล เอสดับบลิว) 32 ,46 ,68 ,100 ,170 ,220 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Almaredge BI (อัลมาเรดจ์ บีไอ) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Alusol AU 68 (อะลูซอล เอยู 68) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Alusol SL 51 XBB (อะลูซอล เอสแอล 51 เอ็กซ์บีบี) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Alusol SL 61 XBB (อะลูซอล เอสแอล 61 เอ็กซ์บีบี) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Anvol SWX (แอนโวล เอวดับบลิวเอ็กซ์) 46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Anvol WG 46 (แอนโวล ดับบลิวจี 46) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Clearedge EP 690 (คาสตรอลเคลียร์เรดจ์ อีพี 690) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Hyspin HDH 7000 (ไฮสปิน เอชดีเอช) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Hyspin ZZ (ไฮสปิน แซดแซด) 10 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Ilocut 154 (อิโลคัต 154) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Iloquench 32 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Inhibited Transformer Oil ราคา 0.00 บ.
 Castrol LM Grease 2 (เอลเอ็ม กรีส 2) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Longtime PD (ลองไทม์ พีดี) NGLI 00 ,0 ,1 ,2 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Magna BD 68 (แม๊กน่า บีดี 68) ราคา 1.00 บ.
 Castrol Magna CF 220 (แม๊กน่า ซีเอฟ 220) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Magna GC 32 (แม๊กน่า จีซี 32) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Magna XX 100 150 220 320 460 680 ราคา 0.00 บ.
 Castrol MS Grease 2 (เอ็มเอส กรีส 2) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Perfecto HT5 ,HT12 ,HT32 (เปอร์เฟคโต เอชที) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Perfecto SN 46 (เปอร์เฟคโต เอสเอ็น 46) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Perfecto T (เปอร์เฟคโต ที) 32 ,46 ,68 ,100 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Perfecto X (เปอร์เฟคโต เอ็กซ์) 32 ,46 ,68 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Perfecto XEP (เปอร์เฟคโต เอ็กซ์อีพี) 32 ,46 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Perfecto XPG (เปอร์เฟคโต เอ็กซ์พีจี) 32 ,46 ราคา 0.00 บ.
 Castrol Rustilo DWX 10 (รัสทิโล่ ดีดับบลิวเอ็กซ์ 10) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Syntilo 22 (ซินทิโล 22) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Syntilo 25 (ซินทิโล 25) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Turbo Oil 2197 (เทอร์โบ ออย 2167) ราคา 0.00 บ.
 Castrol Uninhibited Transformer Oil ราคา 0.00 บ.
 Grease Spheerol EPL 0 ,1 ,2 ,3 (สฟีรโรล อีพีแอล 0 ,1 ,2 ,3) ราคา 0.00 บ.
 Grease Spheerol SX 2 (สฟีรโรล เอสเอ็กซ์ 2) ราคา 0.00 บ.
 High Temperature Grease (จารบีทนความร้อนสูง) ราคา 0.00 บ.
 Hyspin AWH-M (คาสตรอล เอดับบลิวเอส เอ็ม) ISO 15 ,32 ,46 ,68 ,100 ,150 ราคา 1.00 บ.
 Hyspin AWS (ไฮสปิน เอดับบลิวเอส) ISO 10 ,15 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 ,150 ,220 ราคา 1.00 บ.
 Hyspin VG (ไฮสปิน วีจี) ISO 10 ,15 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 ,150 ,220 ราคา 0.00 บ.
 Optigear BM (อ๊อฟติเกียร์ บีเอ็ม) 68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ,1000 ,1500 ,3000 ราคา 0.00 บ.
 Optigear EP (อ๊อฟติเกียร์ อีพี) 32 ,68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ราคา 0.00 บ.
 Optigear SYNTHETIC 800 (อ๊อฟติเกียร์ ซินเทอร์ติก 800) 100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ,1000 ,1500 ,2200 ราคา 0.00 บ.
 Optigear SYNTHETIC CT (อ๊อฟติเกียร์ ซินเทอร์ติก ซีที) 320 ราคา 0.00 บ.
 Optigear SYNTHETIC PD...ES (อ๊อฟติเกียร์ ซินเทอร์ติก พีดี..อีเอส)68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ราคา 0.00 บ.
 Optigear SYNTHETIC X (อ๊อฟติเกียร์ ซินเทอร์ติก เอ็กซ์) 220 ,320 ,460 ราคา 0.00 บ.
 Spheerol AP Grease 2 ,3 (สฟีสโร เอพี กรีส 2 ,3) ราคา 0.00 บ.
 Spheerol EP Grease 2 (สฟีรโรล อีพี 2) ราคา 0.00 บ.
 Turbo Oil (เทอร์โบ ออย) 2380 ราคา 0.00 บ.
 Turbo Oil (เทอร์โบ ออย) 2389 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล CASTROL EDGE PICK UP SAE 5W-30 ACEA A3/B4 6L ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล CASTROL EDGE SAE 0W-40 ACEA A3/B4 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล CASTROL GTX PICK UP SAE 20W-50 API CF-4 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล CASTROL MAGNATEC PICK UP SAE 10W-30 API CF-4 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล CASTROL MAGNATEC PICK UP SAE 15W-40 API CF-4 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล CASTROL MAGNATEC SAE 0W-20 API SN / ILSAC GF -5 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล จีทีเอ็กซ์ Castrol GTX SAE 20W-50 ขนาด 4 ลิตร ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล เอจ Castrol Edge SAE 5W-30 C3 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล เอจ Castrol EDGE SAE 5W-40 ราคา 0.00 บ.
 คาสตรอล แมคนาเทค Castrol Magnatec SAE 10W-40 4 ลิตร ราคา 0.00 บ.
Mobil (โมบิล) View All
 Mobil ATF 220 (น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ) ราคา 0.00 บ.
 Mobil Cut-100 (ผสมน้ำสีน้ำนม) ราคา 0.00 บ.
 Mobil Delvac MX 15W-40 ราคา 0.00 บ.
 Mobil DTE 20 Series (โมบิล ดีทีอี ซีรี่ย์20) ISO 10 ,22 ,32 ,46 ,68 ,100 ,150 ราคา 0.00 บ.
 Mobil DTE Oil Heavy Medium (น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนเกรดพรีเมี่ยม ) ราคา 0.00 บ.
 Mobil Gargoyle Arctic SHC 224,226E,228,230,234 ราคา 0.00 บ.
 Mobil gear 600 XP 68,100,150,220,230,460,680 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Glygoyle (โมบิลไกลกอยล์) ISO 220 ,320 ,460 ,680 ,1000 ราคา 0.00 บ.
 Mobil MET 414 ,417 ,422 ,423, 424, 426, 427 (น้ำมันล้วน) ราคา 0.00 บ.
 Mobil Pegasus 1 (เพกาซัส 1) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Pegasus 605 (ปีกาซัส 605) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Pegasus 610 (ปีกาซัส 610) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Pegasus 805 (ปีกาซัส 805) SAE 40 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Rarus (รารัส) 424 ,425 ,426 ,427 ,429 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Rarus (รารัส) 824 ,826 ,827 ,829 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Rarus SHC 1000 (รารัส เอสเอชซี) 1024 ,1025 ,1026 ราคา 0.00 บ.
 Mobil RONEX MP ราคา 0.00 บ.
 Mobil SHC (โมบิล เอสเอชซี) 624 ,626 ,627 ,629 ,630 ,632 ,634 ,636 ,639 ราคา 0.00 บ.
 Mobil Spartan EP (สปาร์ตัน อีพี) ISO 150 ,220 ,320 ,460 ราคา 0.00 บ.
 Mobil therm 603,605 ราคา 0.00 บ.
 Mobil THERMREX V ราคา 0.00 บ.
 Mobil Velocite Oil 3,6,10 ราคา 0.00 บ.
 Mobilgear 600 XP (โมบิลเกียร์ 600เอ็กซ์พี) 68 ,100 ,150 ,220 ,320 ,460 ,680 ราคา 0.00 บ.
 Mobilgrease XHP (โมบิลกรีส เอสเอชซี) 221 ,222 ,223 ราคา 0.00 บ.
 Mobilith SHC (โมบิลิธ เอสเอชซี) 100 ,220 ,460 ,1500 ,PM ราคา 0.00 บ.
 Mobiltemp SHC 100 ,460 Special ราคา 0.00 บ.
 Mobilube GX 80W-90, 85W-140 ราคา 0.00 บ.
 Mobilux EP (โมบิลลัค อีพี) 0 ,004 ,023 ,1 ,2 ,3 ราคา 0.00 บ.
 NUTO H (นูโต้ เอช) ISO 32 ,46 ,68 ,100 ,150 ราคา 0.00 บ.
 Vactra Oil (แวคตร้า ออย) NO. 1 ,2 ,3 ,4 ราคา 0.00 บ.
 Vacuoline (วาคูดอลีน) 525 ,528 ,533 ,537 ,546 ,548 ราคา 0.00 บ.
 Vacuoline (วาคูโอลีน) 1405 ,1409 ,1419 ISO 32 ,68 ,220 ราคา 0.00 บ.
 Velocite Oil (เวโลไซต์) NO.3 , 6 , 8 , 10 ราคา 0.00 บ.
IRPC View All
 IRPC Circulating Oil
 น้ำมันถ่ายเทความร้อน IRPC
 น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ IRPC
 น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม IRPC GL-4
 น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรมIRPC
 น้ำมันหล่อลื่นเกียร์เอนกประสงค์คุณภาพสูงIRPC GL-5
 น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ IRPC
 น้ำมันไฮดรอลิค IRPC
Wire Cut (ลวดไวร์คัท) View All
 BEDRA BRONCO CUT ราคา 0.00 บ.
 BEDRA COBRA CUT WIRE ราคา 0.00 บ.
 BEDRA MEGA CUT ราคา 0.00 บ.
 BEDRA WIRE ALL PRODUCT ราคา 0.00 บ.
 Boline WIRE ราคา 0.00 บ.
 GAMMA WIRE ราคา 0.00 บ.
 HIT WIRE ราคา 0.00 บ.
 Molybdenum wire dia. 0.18 x 2,000 m. (ลวดวน) ราคา 0.00 บ.
 Molybdenum wire dia. 0.20 x 1,600 m. (ลวดวน) ราคา 0.00 บ.
 OKI OB-P / OB-B WIRE ราคา 0.00 บ.
 OKI OS - Z typ ราคา 0.00 บ.
 OKI OS-UZ wire ราคา 0.00 บ.
 OKI รุ่น OB-PN ราคา 0.00 บ.
 OKI รุ่น OB-PZN ราคา 0.00 บ.
 OMEGA WIRE ราคา 0.00 บ.
 SAKURA WIRE ราคา 1.00 บ.
 STAR BRASS WIRE ราคา 0.00 บ.
 Turbo Blue WIRE ราคา 0.00 บ.
 TURBO CUT WIRE ราคา 0.00 บ.
 ลวด OKI รุ่น OB-7S ราคา 0.00 บ.
Filter (ไส้กรอง) View All
 EDM FILTER 84.42 / SO-36 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 83.41 / SO-8 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 83.42 / SO-9 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 83.43 / SO-10 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 83.44 / SO-16 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 85.41 / SO-24 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 86.40 / SO-12 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 87.40 / SO-4 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 87.41 / FL-5 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 88.41 / SO-18 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 88.42 / SO-18M ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 90.41 / SO-42 ราคา 0.00 บ.
 EDM FILTER 90.42 / SO-34 ราคา 0.00 บ.
 Filter 80.40S / SW-37 / HF-25A ราคา 0.00 บ.
 Filter 80.41 / OMF-340F ราคา 0.00 บ.
 Filter 80.41S / SW-42 ราคา 0.00 บ.
 Filter 80.42 / SW-26 ราคา 0.00 บ.
 Filter 81.44 / SW-H15190/16 ราคา 0.00 บ.
 Filter 82.40 / SW - OMF-500A ราคา 0.00 บ.
 Filter 82.40 / SW-20 ราคา 0.00 บ.
 Filter 83.40 / SW-23 ราคา 0.00 บ.
 Filter 83.40A / SW - 23A ราคา 0.00 บ.
 Filter 84.40 / SW - 2 ราคา 0.00 บ.
 Filter 85.40 / SW-17A ราคา 0.00 บ.
 Filter 85.40A / SW - 17 ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.22OMF / OMF-250AK ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.30 / OMF-340FK-1 ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.41OMF / OMF-340FK ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.43 / SW - 43 ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.44 / SW - 40 ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.46 / SW - 43-1 ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.48 / SW - 45 ราคา 0.00 บ.
 Filter 89.49 / SW - 46 ราคา 0.00 บ.
 Filter 95.44 / OMF-500AK ราคา 0.00 บ.
 Filter 97.40 / SW-41 ราคา 0.00 บ.
 Filter 97.40 OMF / OMF-250A ราคา 0.00 บ.
PART (อะไหล่เครื่องไวร์คัท) View All
 152012F ราคา 0.00 บ.
 3055057 ราคา 0.00 บ.
 3080591 ราคา 0.00 บ.
 GREASE CARTRIDGE 6459 400 gram / จารบี ราคา 0.00 บ.
 M001 ราคา 0.00 บ.
 M002 ราคา 0.00 บ.
 M005 ราคา 0.00 บ.
 M009 ราคา 0.00 บ.
 M009-A ราคา 0.00 บ.
 M009V ราคา 0.00 บ.
 M011 ราคา 0.00 บ.
 M012 ราคา 0.00 บ.
 M103 ราคา 0.00 บ.
 M104 ราคา 0.00 บ.
 M105 ราคา 0.00 บ.
 M107 ราคา 0.00 บ.
 M108 ราคา 0.00 บ.
 MINI MAGNET แม่เหล็ก จับงาน 5 กิโลกรัม ราคา 0.00 บ.
 S001 ราคา 0.00 บ.
 S002 ราคา 0.00 บ.
 S009 ราคา 0.00 บ.
 S010 ราคา 0.00 บ.
 S011 ราคา 0.00 บ.
 S101 ราคา 0.00 บ.
 S102 ราคา 0.00 บ.
 S103 ราคา 0.00 บ.
 S104 ราคา 0.00 บ.
 S108 ราคา 0.00 บ.
 S109 ราคา 0.00 บ.
 S110 ราคา 0.00 บ.
 S111 ราคา 0.00 บ.
 S202 ราคา 0.00 บ.
 S202A ราคา 0.00 บ.
 S202B ราคา 0.00 บ.
 S202C ราคา 0.00 บ.
 S203 ราคา 0.00 บ.
 S205 ราคา 0.00 บ.
 S207 ราคา 0.00 บ.
 S209 ราคา 0.00 บ.
 S209AS ราคา 0.00 บ.
 S209W ราคา 0.00 บ.
 S251 ราคา 0.00 บ.
 S252 ราคา 0.00 บ.
 S255 ราคา 0.00 บ.
 S256 ราคา 0.00 บ.
 S301 ราคา 0.00 บ.
 S302 ราคา 0.00 บ.
 S400 ราคา 0.00 บ.
 S400-1 ราคา 0.00 บ.
 S400-2 ราคา 0.00 บ.
 S400-4 ราคา 0.00 บ.
 S400-5 ราคา 0.00 บ.
 S400C ราคา 0.00 บ.
 S405 ราคา 0.00 บ.
 S406 ราคา 0.00 บ.
 S406-1 ราคา 0.00 บ.
 S407 ราคา 0.00 บ.
 S407-1 ราคา 0.00 บ.
 S408 ราคา 0.00 บ.
 S408L ราคา 0.00 บ.
 S409 ราคา 0.00 บ.
 S409-1 ราคา 0.00 บ.
 S410 ราคา 0.00 บ.
 S411 ราคา 0.00 บ.
 S412 ราคา 0.00 บ.
 S413 ราคา 0.00 บ.
 S414 ราคา 0.00 บ.
 S414A ราคา 0.00 บ.
 S415-1 ราคา 0.00 บ.
 S415-2 ราคา 0.00 บ.
 S416 ราคา 0.00 บ.
 S417 ราคา 0.00 บ.
 S417-1 ราคา 0.00 บ.
 S420 ราคา 0.00 บ.
 S421 ราคา 0.00 บ.
 S500 ราคา 0.00 บ.
 S5012-1 ราคา 0.00 บ.
 S5028 ราคา 0.00 บ.
 S5029 ราคา 0.00 บ.
 S5030 ราคา 0.00 บ.
 S5031 ราคา 0.00 บ.
 S5032 ราคา 0.00 บ.
 S5035 ราคา 0.00 บ.
 S5040 ราคา 0.00 บ.
 S5041 ราคา 0.00 บ.
 S5045 ราคา 0.00 บ.
 S5048 ราคา 0.00 บ.
 S5048 ราคา 0.00 บ.
 S5050 ราคา 0.00 บ.
 S5053 ราคา 0.00 บ.
 S5063 ราคา 0.00 บ.
 S5064 ราคา 0.00 บ.
 S5090 ราคา 0.00 บ.
 S5091-1 ราคา 0.00 บ.
 S5110 ราคา 0.00 บ.
 S600 ราคา 0.00 บ.
 S600-1 ราคา 0.00 บ.
 S600-2 ราคา 0.00 บ.
 S603 ราคา 0.00 บ.
 S603-1 ราคา 0.00 บ.
 S703 ราคา 0.00 บ.
 S800 ราคา 0.00 บ.
 S801 ,S802 ,S803 ,S804 ราคา 0.00 บ.
 S9109 ราคา 0.00 บ.
 T00-SET ราคา 0.00 บ.
 T001 ราคา 0.00 บ.
 T002 ราคา 0.00 บ.
 T003 ราคา 0.00 บ.
 T004 ราคา 0.00 บ.
 Z041 ราคา 0.00 บ.
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล View All
 DYNAMIC NGV-MA ราคา 0.00 บ.
 DYNAMIC SEMI-SYNTHETIC ราคา 1.00 บ.
 IRCP Trooper 400 CC SAE 30, 40, 50 ราคา 0.00 บ.
 IRPC Trooper 400 CD SAE 30, 40, 50 ราคา 0.00 บ.
 IRPC Trooper 400 CF SAE 30, 40, 50 ราคา 0.00 บ.
 IRPC Trooper CF-4 /SG ราคา 0.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์2 เอ็กซ์ตร้า (RimR2Extra20W50 CF4) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์3 (RimR3X15W40 CH4/DH1) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์3เอ็กซ์ (Rim R3+40 CF228.0) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ริมูล่า อาร์4 (Rim 15W40 Cl4/DH1) ราคา 0.00 บ.
จาระบีสำหรับอุตสาหกรรม View All
 จารบี ปตท (PTT Crease EP#0,1,2,3) ราคา 1.00 บ.
 จารบีเทรน (TRANE SUPER HT) ราคา 1.00 บ.
 จาระบีคาสตรอล (Castrol Spheerol EPL0,1,2,3) ราคา 0.00 บ.
 จาระบีเชลล์(Shell Gadus S2 V100 1 2 3) ราคา 1.00 บ.
 จาระบีเชลล์(Shell Gadus S2 V220 1 2 3) ราคา 1.00 บ.
 จาระบีโมบิล(Mobil Lux EP0 1 2 3) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์ทิเวล่า จีแอล ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มัลติเซอร์วิส ซี3 ราคา 1.00 บ.
 เชลล์มัลติเซอร์วิส อี2 ราคา 1.00 บ.
น้ำมันชุบป้องกันสนิม View All
 น้ำมันกันสนิม Castrol (Castrol Rustilo DWX30) ปกติ 2,100.00 บ.
พิเศษ 2,000.00 บ.
 น้ำมันกันสนิม Castrol (Rustilo DWX 32) ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันกันสนิม Castrol(Rustilo DWX 22 ) ปกติ 0.00 บ.
พิเศษ 2,300.00 บ.
 เชลล์รัสโค้ท 943 (Shell Rustkote 943) ราคา 1.00 บ.
 เชลล์รัสโค้ท 945 (Shell Rustkote 945) ราคา 1.00 บ.
ทองแดง,ทองเหลือง,กราไฟต์,คอปเปอร๋ทังสเตน View All
 กราไฟต์ ราคา 1.00 บ.
 คอปเปอร์ทังสเตน แบบกลมและแผ่น(Copper tunsten) ราคา 1.00 บ.
 จำหน่ายทองเหลืองลายเสือ(แบบกลมตันและมีรู) ราคา 0.00 บ.
 ทองเหลือง เกรด C3604 ราคา 1.00 บ.
 ทองแดง EK2 EK3 EKB50 ราคา 0.00 บ.
 ทองแดง เกรด C1100 ราคา 1.00 บ.
 บัสบาร์ทองแดง(Bus Bar) ราคา 1.00 บ.
 หินเจียรใช้ในงานอุตสาหกรรม Ckinnik,Nortor ราคา 1.00 บ.
ลวดวายคัท/ไส้กรอง/เรซิ่น/หินเจียร/น้ำยาเคมี View All
 น้ำยาขจัดสนิม ,น้ำยาป้องกันสนิม , น้ำยาใส่ในเครื่องวายคัท ราคา 1.00 บ.
 น้ำยาไวตอล Vitol KS ราคา 1.00 บ.
 ลวดซุปเปอร์ดิว ทองแดง ทองเหลือง(supperdrilles) ราคา 1.00 บ.
 ลวดไวร์คัท Star Brass Cut 0.20,0.25,0.30 ราคาถูกๆ ราคา 240.00 บ.
 หินเจียรใช้ในงานอุตสาหกรรม Ckinnik,Nortor ราคา 1.00 บ.
 เรซิ่น Resin ราคา 0.00 บ.
 เรซิ่น Resin MB-9 ราคา 1.00 บ.
 ไส้กรองเครื่องไวร์คัท WIRE CUT EDM Sodick Mitsu ราคา 1.00 บ.
 ไส้กรองเครื่องไวร์คัท WIRE CUT EDM Sodick Mitsu ราคา 1.00 บ.
น้ำมันอีดีเอ็ม EDM View All
 น้ำมันอีดีเอ็ม EDM Idemitsu Apollo LP10,HL25 ราคา 0.00 บ.
 น้ำมันอีดีเอ็ม EDM Macron110 ราคา 0.00 บ.
ปั้มสูบ,ตัวปั่นน้ำมัน View All
 ตัวปั่นน้ำมันแบบมือหมุน KOSHIN SB-25 ราคา 0.00 บ.
 ตัวปั่นน้ำมันแบบมือหมุน มีหลอดแก้ว ราคา 0.00 บ.
 ปั้มสูบน้ำมันชนิดมือโยก ราคา 0.00 บ.
 ปั๊มดูดน้ำมัน KOSHIN FR-200 (220v) ราคา 0.00 บ.
 ปั๊มดูดสารเคมีใช้มือโยก BODY PE ราคา 0.00 บ.
 ปั๊มดูดเคมี มือหมุน SS-100 BODY สเตนเลส ราคา 0.00 บ.
 มือบีบน้ำมัน TOYO 6.5L. ญี่ปุ่นแท้ ราคา 0.00 บ.
 มือหมุนน้ำมัน OKURA HOP-5 ราคา 0.00 บ.
หินเจียร์ View All
 หัวจับพิเศษ (Special Holder) ราคา 0.00 บ.
 หินขัด ax-0 หินขัดแม่พิมพ์ หินขัดเครื่องจักร ราคา 0.00 บ.
 หินเจียร (Grinding Stone) ราคา 0.00 บ.
 หินเจียร norton ราคา 0.00 บ.
 หินเจียรราบ ราคา 0.00 บ.
 หินเจียรรูใน ราคา 0.00 บ.
 หินเจียร์ชนิดชุบเพชร Electroplated (Denchaku) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องมือตัดพิเศษ (Special Cutting Tool) ราคา 0.00 บ.
//